https://npmg.org/wp-content/uploads/2022/04/Предварителни-резултати-8.-клас.pdf

Тук можете да видите предварителните резултати за 8 клас.

Предварителни резултати НОМ 8 клас