Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Нови успехи на нашите петокласници в математическите състезания през февруари и март

През месеците февруари и март се проведоха няколко математически състезания, в които участваха петокласниците на НПМГ :

 зимен кръг на международното математическо състезание „Математика без граници“ ( на 06.02 ) с общо 1316 участници от 19 държави в тази възрастова група;

 пролетен кръг на международното математическо състезание „Математика без граници“  (на 20.03 ) с общо  991 участници от 18 държави в тази възрастова група;

„Европейско кенгуру“ – на 17.03 , с общо 4141 участници от страната в тази възрастова група;

Пролетно математическо състезание на 26.03, с общо 536 участници от страната в тази възрастова група.

Ето как се представиха петокласниците на НПМГ.

На състезанието „Европейско кенгуру“ участваха 51 наши ученици от 5а и 5б клас. Средният резултат от тяхното представяне е 68,37 точки ( при средно за страната – 42,09), като Селена Бухова от 5б клас постигна максималния резултат за това състезание от 100 точки.

На Пролетното математическо състезание имахме 27 участници от 5а и 5б  клас, като трима от тях – Велина Тодорова , Невена Ралева и Теа Тодорова (от 5б клас ) постигнаха максималния резултат за състезанието от 26 точки.

В зимния кръг на „Математика без граници“ участваха 40 петокласници от НПМГ, които спечелиха 32 медала : 5 златни, 16 сребърни и 11 бронзови. В пролетния кръг на същото състезание отново участваха 40 ученици от 5а и 5б клас и те спечелиха 31 медала : 2 златни, 20 сребърни и 9 бронзови. Носители на седемте златни медала от двата кръга са Александра Малюк, Даниел Христов и Лина Дамянова от 5а клас и Мая Милойкова, Теа Тодорова, Велина Тодорова и Дарина Стоилкова от 5б клас.

Дотук общо в трите кръга на „Математика без граници“ са спечелени 95 медала: 16 златни, 52 сребърни и 26 бронзови. Най-добро общо представяне от трите кръга има Велина Тодорова от 5б клас – 2 златни медала и един сребърен медал.

Поздравяваме нашите най-малки ученици за постигнатите успехи и положените усилия и им пожелаваме да се представят все по-добре!