Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Преподавател от НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, отличен на XIV Научна конференция за студенти и млади учени „Екологията – начин на мислене”

STEAM подходите на д-р Галя Петрова за усвояване на знания и умения, развиване на компетенции и внедряване на научно-иновативни идеи в обучението по „Биология и здравно образование“ бяха отличени на XIV Научна конференция за студенти и млади учени „Екологията – начин на мислене”, състояла се на 21.05.2022г. в Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”.

Д-р Петрова получи специална награда – грамота и почетната награда на катедра „Екология и опазване на околната среда“ на името на гл. ас. д-р Благовест Темелков.