Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата

По повод 29 юни – Денят на безопасността на движението по пътищата в НПМГ се проведоха беседи в часовете и практическо занятие на ученици от IX а клас с класен ръководител Бранислав Петров, с което децата си припомниха правилата за ориентиране в градска среда.