Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Преподавател от НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ отличен на XIX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти

На 17 юни 2022 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет бе проведена XIX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. В тазгодишното издание взеха участие 120 млади учени, докторанти и студенти със 130 постера в 10 различни научни направления. Д-р Галя Петрова, учител по Биология и здравно образование спечели първото място в направление „Икономика и обучение“. Тя представи доклад за успешните педагогически практики, с които мотивира учениците да се интересуват и творят в областта на STEAM.