Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Класиране на учениците за държавен план-прием в V клас

Класирането на учениците за държавен план-прием в V клас на НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” за учебната 2022/2023 г. може да видите [ТУК]

Записването на приетите ученици е на 08.07.2022 г. и на 11.07.2022 г. от 8.00 до 17.00 часа.

Всичко, което трябва да знаете, за да запишете петокласник в НПМГ:

– Носете оригинал на свидетелството за завършен начален етап на основно образование;

1.На място ще ни е необходима следната информация:

– адрес, телефон на ученика/ученичката;

– адреси, телефони, имейли на родителите/настойниците;

– име, фамилия, телефон на личния лекар.

2.Трябва да имате готовност да посочите желания модул по ФВС. Училището предлага следните спортни дейности:

бадминтон / футбол / волейбол / баскетбол / хандбал

3.Учениците, желаещи да участват в групи по програмата „Ученически олимпиади и състезания“ и клубове по интереси, ще могат да попълнят декларация на място за:

математика / информатика / информационни технологии / астрономия

За записване при нас НЕ е необходимо медицинско свидетелство.