Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че предвидените в иновацията 18 часа ФУЧ по математика ще бъдат провеждани в периода от 7 до 14 септември 2022 г. Занятията ще се водят от Иво Кортезов, от 10 до 12.30 часа за VIII а и VIII б в танцовата зала на НПМГ.

Предвидените в иновацията 18 часа ФУЧ по математика VIII в ще бъдат провеждани в периода от 7 до 14 септември 2022 г. Занятията ще се водят от Кръстю Петров, от 10 до 12.30 часа в 12 кабинет на НПМГ.

Предвидените в иновацията 18 часа ФУЧ по математика за VIII г ще бъдат провеждани в периода от 7 до 14 септември 2022 г. Занятията ще се водят от Иво Кортезов, от 13.30 до 16 часа за VIII г в 10 кабинет на НПМГ.

Предвидените в иновацията 18 часа ФУЧ по математика за VIII е и VIII ж ще бъдат провеждани в периода от 7 до 14 септември 2022 г. Занятията ще се водят от Кръстю Петров, от 13.30 до 16 часа в танцовата зала на НПМГ.

Предвидените в иновацията 18 часа ФУЧ по химия и опазване на околната среда за VIII д ще бъдат провеждани в периода от 7 до 14 септември 2022 г. Занятията ще се водят от Нели Дянкова, от 13.30 до 16 часа в 40 кабинет на НПМГ.

Ръководството на НПМГ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че родителските срещи за новоприетите ученици, ще се проведат както следва:

За V клас на 07.09.2022 г. от 18.30 часа в Танцовата зала на НПМГ на първия етаж.

За всички VIII класове на 08.09.2022 г. от 18.30 часа в 130 зала на Факултета по химия и фармация

на СУ “Св. Климент Охридски” с адрес: бул. Джеймс Баучър 1.

На вниманието на всички седмокласници и техните родители

Уведомяваме Ви, че към 25.08.2022 г. има 1 (едно) свободно място в профил „Математически“ с разширено изучаване на НЕ в VIII клас

и 1 (едно) свободно място в профил „Природни науки – Химия и Биология“ с разширено изучаване на АЕ в VIII клас.

Подаване  на документи за участие в класиране: На 26.08.2022 г. от 14.00 часа до 16.00 часа 

Място на подаване на документите –  деловодството на НПМГ.

Необходими документи:

  1. Заявления по образец за участие в класирането
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование
  3. Декларация за обработка на личните данни
  4. Разпечатка от информационната система https://admin.infopriem.mon.bg с оценки от изпити, олимпиади и състезания.

Класиране – 29.08.2022 г., до 14.00 часа. 

Записване –  30.08.2022 г. от 09.00 часа до 12.30 часа. 

Международна олимпиада по астрономия и астрофизика (IOAA)

Между 14 и 22 август 2022 г. в Кутаиси, Грузия, се проведе присъствено 15-ата Международна олимпиада по астрономия и астрофизика (IOAA). На форума участваха 240 състезатели от 48 държави. Българските участници се представиха отлично, като всичките петима състезатели грабнаха медал – 2 златни, 2 сребърни и 1 бронзово отличия! 

Явор Йорданов завоюва поредния си златен медал.

Поздравления!

Следващо попълване на свободни места/ при наличие на такива/ ще се извърши на 29.08.2022 г. по следния график: 

Обявяване на свободните места – 25.08.2022 г. 

Подаване на документи – 26.08.2022 г. от 14.00 часа до 16.00 часа 

Класиране – 29.08.2022 г., до 14.00 часа. 

Записване –  30.08.2022 г. от 09.00 часа до 12.30 часа. 

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че за четвърти етап на класиране има протоколно решение за класиране на учениците.

Протокол за класирани ученици, подали заявление за участие в четвърти етап на класиране.

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че за четвърти етап на класиране има 1 (едно) свободно място в профил “Икономическо развитие”

Подаване  на документи за участие в четвърти етап на класиране:

на 04.08.2022 г. от 09.00 часа до 13.00 часа и от 13.30 часа до 16.30 часа

на 05.08.2022 г. от 09.00 часа до 13.00 часа.

Място на подаване на документите –  деловодството на НПМГ.

Необходими документи:

  1. Заявления по образец за участие в класирането
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование
  3. Декларация за обработка на личните данни
  4. Разпечатка от информационната система https://admin.infopriem.mon.bg с оценки от изпити, олимпиади и състезания.