Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

На вниманието на всички седмокласници и техните родители

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че за четвърти етап на класиране има 1 (едно) свободно място в профил “Икономическо развитие”

Подаване  на документи за участие в четвърти етап на класиране:

на 04.08.2022 г. от 09.00 часа до 13.00 часа и от 13.30 часа до 16.30 часа

на 05.08.2022 г. от 09.00 часа до 13.00 часа.

Място на подаване на документите –  деловодството на НПМГ.

Необходими документи:

  1. Заявления по образец за участие в класирането
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование
  3. Декларация за обработка на личните данни
  4. Разпечатка от информационната система https://admin.infopriem.mon.bg с оценки от изпити, олимпиади и състезания.