Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Уведомяваме Ви, че след четвърти етап на класиране в НПМГ няма свободни места в нито един от профилите.

Следващо попълване на свободни места/ при наличие на такива/ ще се извърши на 29.08.2022 г. по следния график: 

Обявяване на свободните места – 25.08.2022 г. 

Подаване на документи – 26.08.2022 г. от 14.00 часа до 16.00 часа 

Класиране – 29.08.2022 г., до 14.00 часа. 

Записване –  30.08.2022 г. от 09.00 часа до 12.30 часа.