Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Свободни места след 7. клас

На вниманието на всички седмокласници и техните родители

Уведомяваме Ви, че към 25.08.2022 г. има 1 (едно) свободно място в профил „Математически“ с разширено изучаване на НЕ в VIII клас

и 1 (едно) свободно място в профил „Природни науки – Химия и Биология“ с разширено изучаване на АЕ в VIII клас.

Подаване  на документи за участие в класиране: На 26.08.2022 г. от 14.00 часа до 16.00 часа 

Място на подаване на документите –  деловодството на НПМГ.

Необходими документи:

  1. Заявления по образец за участие в класирането
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование
  3. Декларация за обработка на личните данни
  4. Разпечатка от информационната система https://admin.infopriem.mon.bg с оценки от изпити, олимпиади и състезания.

Класиране – 29.08.2022 г., до 14.00 часа. 

Записване –  30.08.2022 г. от 09.00 часа до 12.30 часа.