Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Родителските срещи за новоприетите ученици

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че родителските срещи за новоприетите ученици, ще се проведат както следва:

За V клас на 07.09.2022 г. от 18.30 часа в Танцовата зала на НПМГ на първия етаж.

За всички VIII класове на 08.09.2022 г. от 18.30 часа в 130 зала на Факултета по химия и фармация

на СУ “Св. Климент Охридски” с адрес: бул. Джеймс Баучър 1.