Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Ученическият съвет и Училищното настоятелство организират базар за употребявани учебници на 16.09.2022 година

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

Ученическият съвет и Училищното настоятелство организират базар за употребявани учебници, който ще се състои на 16.09.2022 г. от 12:00 до 15:00 часа в пространството до тенис масите на НПМГ. Предлагаме цената на покупко-продажбата на учебниците да бъде 50% от коричната такава (за сведение, изкупуването от борсите се случва на 30%, а продажбата – на 70%). С цел да не се нарушава учебният процес, призоваваме учениците да спазват утвърдения график и да не отсъстват от учебните си занятия в посочения времеви диапазон.

С уважение,

Константин Димитров,

Председател на Ученическия съвет

Д-р Даниела Македонова,

Председател на Училищното настоятелство