Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Дискусия за актуалността на посланията при честването на Деня на народните будители

Във връзка с отбелязването на Деня на народните будители ученици от Клуба по дебати към НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ участваха в междуучилищна дискусия. Целта на форума беше да се определи значението на празника за съвременното ни общество, както дали звучат актуално имената и делата на закодираните в историята личности и върху какви основи би могъл да стъпи образът на съвременния будител. Нашите ученици „кръстосаха думи и смисли“ с ученици от следните училища: НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ“, НПГПТО „М. В. Ломоносов“, 133 СУ „Александър С. Пушкин“ и 35 СЕУ „Добри Войников“. Представителите на НПМГ – Константин Кръстев, Рая Иванова, Теодора Желязкова и Явор Неделчев от XI в клас категорично заявиха своята ясна позиция и успяха да защитят всеки един от аргументите си с пронизващи в целта примери. При подготовката и реализацията на речите бяха водени от идеята, че думите, съотнесени към пантеона на будителите, отново трябва да се напълнят със съдържание и категорично да се излезе от рамковото и клиширано мислене и говорене. Можете да проследите цялата дискусия на следния линк, като речите на говорителите от НПМГ са в следните интервали:

Дискусия, посветена на 1 ноември: “Вам, будители народни” Във видеото ще проследите цялата дискусия на тема „Вам, будители народни“

1-ва реч: Константин Кръстев – започва от 12:48 и отговаря на въпроса: „Какво е будителството според Вас?“

2-ра реч: Рая Иванова – започва от 37:25 и отговаря на въпросите: „Кои са народните будители? Защо за Вас те са народни будители?“

3-та реч: Теодора Желязкова – започва от 1:41:15 и отговаря на въпроса: „Кои са сферите от обществения живот, които най-много имат нужда от будителство?“

4-та реч: Явор Неделчев – започва от 1:43:30 и отговаря на въпроса: „Смятате ли, че народните будители днес притежават качествата, които са увековечили тези в миналото?“