Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Покана за Общо събрание на Училищното настоятелство при НПМГ на 01.12.2022 г.

Покана за Общо събрание на Училищното настоятелство при НПМГ на 01.12.2022 г.