Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Лекция на проф. д.и.н. Диляна Ботева-Боянова

Лекция на проф. д.и.н. Диляна Ботева-Боянова

на тема

„Знанието за древна Тракия и траките в началото на ХХI век“

На 9.11.2022 г. в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ се проведе лекция на тема „Знанието за древна Тракия и траките в началото на ХХI век“. Гост-лектор беше проф. д.и.н. Диляна Ботева-Боянова от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя запозна учениците с последните открития в тракологията и използването на информационно-комуникационните технологии в съвременните исторически изследвания. Представени бяха научни проекти, като TELAMON и TITVLI, основани на принципа на свързани отворени данни. Интересната лекция провокира оживена дискусия, в която проф. д.и.н. Ботева-Боянова отговори изчерпателно на многото въпроси и допълнително разпали любопитството и жаждата за знания на учениците.