Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Посещение на национален антропологичен музей

               На 10.11.2022 г. учениците от 8г клас на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ посетиха Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН по проект “Образование с наука” на МОН. В рамките на посещението експертите на музея представиха изключително увлекателно функционирането на опорно-двигателния апарат на човека като част от образователната програма “Човешкото тяло”. Лекцията беше последвана от обиколка и беседа из чудесната експозиция на музея, което допълнително разпали любопитството и ентусиазма на учениците. Те видяха погребални ритуали, медицински практики от миналото и много още. Въпросите валяха един след друг, а времето отделено за посещение отлетя неусетно. Накрая с много добро настроение и мъничко тъга класът си тръгна от музея с твърдото решение да се върне скоро.