Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

На 23.11.2022 г. се проведе кариерно ориентиране в НПМГ

На 23.11.2022 г. се проведе кариерно ориентиране в НПМГ с помощта на организация Хестия и консултанта Николета Митева.

Програмата включваше лекционна част, упражнение/игра и време за въпроси.

Събитието е организирано от учениците Мартина Тодорова, Михаела Антонова, Никол Тодорова, Симона Даварска от XIIа клас