Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

„Учебна програма и предизвикателство за обучение и прилагане на основна финансова грамотност”

На 7.11 и 8.11  представител на Международен банков институт (https://www.ibi-bg.com), собственост на Асоциация на банките в България посети час на класа в 11и и 10и клас. Посещението беше по проект по програма Еразъм+ „Учебна програма и предизвикателство за обучение и прилагане на основна финансова грамотност” (Let´s talk about Money)” (https://lets-talk-about-money.eu/).

Беше проведено финансово обучение, по време на което се обсъждаха въпроси за нетна и брутна заплата, защо е по-добре човек да получава своята заплата по банков път, а не на ръка, и за различни институции подпомагащи хора във финансови затруднения.

На края на часа всеки ученик получи финансов календар със задачи за всеки ден от месеца.