Интересна изложба бе организирана в края на срока от десетокласници и техния преподавател по физика Нели Михайлова на тема „Производство и пренос на електроенергия“. Изложбата е традиционна и е обобщение на изучаването на един обширен раздел „Електромагнитни явления“. Учениците се забавляваха и демонстрираха знания и умения. 

Производство и пренос на електроенергия