Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Програма на Национално зимно математическо състезание на 27 – 29 януари 2023 г.

Национално зимно математическо състезание

27 – 29 януари 2023 г.

гр. София

ПРОГРАМА

27.01.2023 г. – петък

Пристигане и настаняване на участниците. Настаняването e за сметка на участниците. Изборът на хотел и запазването на нощувките се извършва от придружаващите ръководители или съответните училища.

18.00 ч. – Откриване на състезанието и техническа конференция – танцова зала на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, ул. „Бигла“ 52

След 19.00 ч. – официална вечеря за ръководителите – след допълнително уточняване

28.01.2023 г. – събота

Домакин – Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“, ул. „Бигла“ 52

8:00 – 8:30 ч. – Допускане на участниците до изпитните зали срещу представяне на документ за самоличност

9:00 ч. – Начало на състезанието

Продължителност: 4 ч. и 30 мин.

От 14:30 ч. – Работа на Националната комисия за проверка и оценка на писмените работи

След 18:00 ч. – Публикуване на предварителни протоколи, контестации, публикуване на окончателни протоколи – на сайта на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“: npmg.org

29.01.2023 г. – неделя

09.00 часа – Тържествено награждаване на участниците и закриване на състезанието

Отпътуване на участниците.

Забележка: Подробности по Програмата ще бъдат уточнени на техническата конференция на 27.01.2023 г.

Необходимо е всеки участник да е подал предварително на своя ръководител Декларация за информирано съгласие за публикуване на резултатите, както и да носи документ за самоличност.

Успех на всички участници!