Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

За Националното зимно математическо състезание на 27-29 януари 2023 г. в гр. София

Разпределение по зали за Националното зимно математическо състезание на 27-29 януари 2023 г. в гр. София