Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

ПЪРВО МЯСТО ЗА Д-Р ГАЛЯ ПЕТРОВА В XVI КОНКУРС ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА ДИУУ – СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Д-р Галя Петрова /старши учител по „Биология и здравно образование“/, автор на „Образователни презентации по предмета „Биология и здравно образование“ бе отличена с ПЪРВО МЯСТО В КАТЕГОРИЯ „НАУКА“ на XVI конкурс на ДИУУ – СУ „Св,. Климент Охридски“. Конкурсът е насочен към представяне на съвременна визия за образованието, създаване и споделяне на иновативни авторски образователни продукти с доказан практико-приложен характер и базирани на съвременни подходи за обучение, подобряващи качеството на учебния процес по различните учебни предмети.