Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Ден на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ,

На 03.04.2023 г. ще се проведе ден на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ .

Събитието има за цел да представи държавния план-прием в V и VІІІ клас през предстоящата 2023/2024 учебна година. Гостите на НПМГ ще имат възможност да разгледат специализираните кабинети по информатика и информационни технологии, физика, химия и биология.

Програма на мероприятието:

За бъдещите петокласници

От 12.00 часа в танцовата зала на НПМГ – среща с Ръководството и преподаватели по математика и човек и природа за запознаване с приема, организацията и обучението в прогимназиален етап.

За бъдещите осмокласници

14:30 – 15:30 часа, зала 130 на Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. Джеймс Баучер №1, кв. Лозенец – среща с Ръководството на Гимназията и запознаване с компонентите на балообразуването за различните паралелки.

След приключване на срещата във Факултета по химия и фармация, в сградата на НПМГ, ул. Бигла 52 всички желаещи ще могат да се срещнат с преподаватели по основните профилиращи предмети за  представяне на профилираното обучение:

При възникнали допълнителни въпроси, представители на Ръководството ще бъдат на разположение.