Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Благотворителна кампания на НПМГ организирана от ученици

Ученици от НПМГ организираха базар с благотворителна цел и закупиха пособия за Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания-София.

Благодарствено писмо от Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания-София.