Перспективите за развитие, високоплатена работа и кариера в съвременния свят – това бе акцентът на провелата се в НПМГ среща на ученици от единадесети клас – профил „Математика“ и „Физика“ с доц. Христо Карамишев – представител на Техническия университет – гр. София. Пред единадесетокласниците бяха представени новите специалности в ТУ – „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ (на български и английски език) и възможностите, които предлагат за развитие в съвременния свят новите технологии. С примери от практиката и представяне на опита на университета с утвърдени външни партньори, учениците бяха провокирани да направят информиран избор относно бъдещите си професионални интереси.

Информационна среща с представител на Техническия университет – гр. София