Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Информационна среща с представител на Техническия университет – гр. София

Перспективите за развитие, високоплатена работа и кариера в съвременния свят – това бе акцентът на провелата се в НПМГ среща на ученици от единадесети клас – профил “Математика” и “Физика” с доц. Христо Карамишев – представител на Техническия университет – гр. София. Пред единадесетокласниците бяха представени новите специалности в ТУ – “Интелигентни системи и изкуствен интелект” (на български и английски език) и възможностите, които предлагат за развитие в съвременния свят новите технологии. С примери от практиката и представяне на опита на университета с утвърдени външни партньори, учениците бяха провокирани да направят информиран избор относно бъдещите си професионални интереси.