Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Успехи на учениците на НПМГ на Националния кръг на олимпиадата по физика

От 21 до 23 април 2023 г., РУО–град София и 145 ОУ „Симеон Радев“ бяха домакини на 55-тото издание на Националния кръг на олимпиадата по физика, проведен в два етапа – теоретичен и експериментален. Право на участие имаха допуснатите 120 ученици от цялата страна, класирани на първите места в областния кръг на олимпиадата по физикa.

Разпределението на резултатите по състезателни групи:

Втора състезателна група: Станислав Янков – НПМГ, златен медал – ученик на Светлана Лазарова; Нора Георгиева – пето място; Иван Дойчев – деветнадесето място

Трета състезателна група: Александър Ненов -пето място, Николай Хранов – шесто място

Четвърта състезателна група: Александра Петкова – единадесето място, Мила Гетова– дванадесето място, Чавдар Ненов – деветнадесето място.

Пета състезателна група: Божидар Бозов– шесто място,  Владимир Миланов – осмо място, Павел Писанов– петнадесето място, Явор Неделчев – двадесето място, Теодор Порязов – двадесет и седмо място. Божидар Бозов от 11 клас и Владимир Миланов от 12 клас са лауреати и влизат в разширения отбор за подготовка на Международната олимпиада по физика в Япония.

Поздравления и още много успехи за всички участници и техните ръководители!