Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

„Клуба по дебати“

На 22 май 2023 г. учениците от „Клуба по дебати“ към НПМГ проведоха два дебата пред ученици и учители. Представителите на „Правителството“ и „Опозицията“ умело кръстосваха аргументи и погледи, разсъждавайки върху следните теми:

Тема № 1: „Това правителство ще забрани кратките видеа в социалните мрежи (TikTok, Facebook, Instagram, Youtube… ).“

– Правителство: Божидар Кръстев от 11 ж клас, Теодора Желязкова и Явор Неделчев от 11 в клас

– Опозиция: Константин Узун от 11 д клас, Милен Вучев и Руслана Игнатова от 11 в клас 

Тема № 2: „Това българско правителство ще въведе еврото на 1 януари 2025 г.“

– Правителство: Руслана Игнатова, Константин Кръстев и Рая Иванова от 11 в клас

– Опозиция: Пламен Донев от 11 б клас, Явор Неделчев и Мира Генчева от 11 в клас 

Благодаря на всички СЪучастници в „Клуба по дебати“ през изминалите две години, изпълнени с красноречие, подкрепа и дълбочина.