Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Националното състезание по природни науки и география „Акад. Любомир Чакалов“ 03.06.-04.06.2023 г.

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Във връзка с участието в Националното състезание по природни науки и география „Акад. Любомир Чакалов“ на 03.06.2023 г. Ви уведомяваме, следното:

1. Участниците трябва да са пред сградите НПМГ/ Физически факултет на СУ – 30 мин. преди началото на всеки от модулите :

МодулВреметраене
Модул 1 – „Талантлив биолог“От 08.00 до 10.00 часа
Модул 2 – „Талантлив физик“От 10.30 до 12.30 часа
Модул 3 – „Талантлив химик“От 13.30 до 15.30 часа
Модул 4 – „Талантлив географ“От 16.00 до 18.00 часа

2.Всеки ученик се допуска за участие при представяне на един от следните документи за самоличност – лична карта, лична ученическа карта, задграничен паспорт .

3.Декларация за информирано съгласие за публично оповестяване на резултатите и за видеозаснемане, в случай, че е изразено НЕСЪГЛАСИЕ, се представя на квестора при постъпване в залата.

4.За модулите „Талантлив физик“ и „Талантлив химик“ участниците имат право да ползват непрограмируем калкулатор и чертожни инструменти. Останалите помощни материали се предоставят с изпитните варианти.

5.За модул „Талантлив биолог“ се допуска използване на цветни моливи при изобразяване на фигури и схеми.

6.На всички модули участниците трябва да пишат със СИН или ЧЕРЕН химикал.

7.Участниците са разпределени в сградите на НПМГ с адрес: ул. „Бигла“ 52-54 или Физически факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“ с адрес:  бул. „Джеймс Баучер“ №5

8.Разпределението можете да видите тук: „Талантлив биолог“ „Талантлив физик“ „Талантлив химик“ „Талантлив географ“

9.Резултатите от състезанието ще бъдат публикувани на сайта на НПМГ на 04.06.2023 г. след 12:00 часа.

10.Програма на състезанието – вижте : /Тук/