Модул 1 – „Талантлив биолог”ТУК
Модул 2 – „Талантлив физик“ТУК
Модул 3 – „Талантлив химик“ТУК
Модул 4 – „Талантлив географ“ТУК

Запознаването с писмените работи на 05.06.2023 г. от 8:00 часа до 12:00 часа в зали 20 и 21 на НПМГ, в присъствието на родител настойник.

Допускането на ученици за запознаване с писмените работи е с документ за самоличност.

Резултати от Националното състезание по природни науки и география „Акад. Любомир Чакалов“ 03.06.-04.06.2023 г.