Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Национален младежки екофорум

„За чиста околна среда и устойчиво развитие“

2-3 юни 2023г.

И още едно престижно отличие – за Ани Панова и Михаела Николова от 8е клас с ръководител д-р Галя Петрова.

Отборът им се представи блестящо с презентация на тема „Haberlea rhodopensis“ – фениксът в растителното царство“ на първия национален младежки екофорум „За чиста околна среда и устойчиво развитие“. Събитието се осъществи по инициатива на Съюза на физиците в България и СПГЕ „Джон Атанасов“,  с подкрепата на фондация „Еврика“.  Допълнителна информация може да откриете на сайта на организаторите: https://spge-bg.com/index.php/2023/06/08/ecoforum/ .