Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Участие на наш колега в Академична конференция

Д-р Галя Петрова, учител по Биология и здравно образование в НПМГ, представи своя доклад „Интегриран подход за образование, наука и изкуство в областта на биологията“ по време на забележителен научен форум, който събра на едно място професионалисти от различни научни области – психология, медицина, образование, биология. Целта на конференцията е да постави акцент върху консултативния фокус на различните професионални направления в науката и практиката, както и на интердисциплинарните подходи, обединяващи различни професионалисти в единно ефективно сътрудничество.

Повече информация за събитието и съдържанието на доклада може да откриете на: ТУК и ТУК.