Гости на събитието бяха декани на факултети, преподаватели, класни ръководители и родители на дипломантите от випуск 2023 година. Поздрави-

    телен адрес бе изпратен от д-р Ваня Кастрева – Началник на РУО София град. С най- високото отличие- Наградата на Академик “ Любомир Чакалов“ за 2023

    приз, който се дава за отличен успех и значими постижения през годините на обучение са удостоени: Рами Хенауи от 12а клас, по математика;

    Деница Кунчева от 12а клас, по лингвистика; Бетина Ангелова от 12а клас, по философия; Владимир Миланов, ученик от 12в клас, по физика и по астрономия;

    Яна Атанасова, от 12е клас, по биология и здравно образование; Атанас Иванов, ученик от 12ж клас, по география и икономика.

    Пожелаваме още много успехи, дръзновение и креативност.

    Бъдете достойни за знанията,които сте получили, и усилията, които са положили за вас вашите учители.

    На добър час!

На 21 юни в аулата на Софийския Университет се проведе Академичното тържество за връчване на дипломите на випуск 2023 год. на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“