Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

На 21 юни в аулата на Софийския Университет се проведе Академичното тържество за връчване на дипломите на випуск 2023 год. на НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”

Гости на събитието бяха декани на факултети, преподаватели, класни ръководители и родители на дипломантите от випуск 2023 година. Поздрави-

    телен адрес бе изпратен от д-р Ваня Кастрева – Началник на РУО София град. С най- високото отличие- Наградата на Академик ” Любомир Чакалов” за 2023

    приз, който се дава за отличен успех и значими постижения през годините на обучение са удостоени: Рами Хенауи от 12а клас, по математика;

    Деница Кунчева от 12а клас, по лингвистика; Бетина Ангелова от 12а клас, по философия; Владимир Миланов, ученик от 12в клас, по физика и по астрономия;

    Яна Атанасова, от 12е клас, по биология и здравно образование; Атанас Иванов, ученик от 12ж клас, по география и икономика.

    Пожелаваме още много успехи, дръзновение и креативност.

    Бъдете достойни за знанията,които сте получили, и усилията, които са положили за вас вашите учители.

    На добър час!