Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

За записване в 8 клас

Всичко, което трябва да знаете, за да запишете осмокласник в НПМГ:

 Носете оригинал на свидетелството за основно образование;

 На място ще ни е необходима следната информация:

–  Адрес, телефон на ученика/ученичката;

–  Адреси, телефони, имейли на родителите/настойниците;

–  Име, фамилия, телефон на личния лекар.

 Присъствието на ученика/ученичката не е задължително.

За записване при нас НЕ са необходими медицинско свидетелство и акт за раждане. Работното време на комисията за записване е от 8:00 до 17:00 часа.