Уважаеми родители и ученици, уведомяваме ви, че след V етап на класиране за държавен план-прием няма свободни места.

Държавен план-прием в VIII клас