Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Поздравителен адрес от Началника на РУО – София – град