Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Достойно представяне на Лилия Дамгалиева, ученик от VIА клас във финалния кръг на олимпиадата КИНГС, която се проведе през месец юни, онлайн и постигна изключителни резултати по математика в своята възрастова група.

На 6 октомври 2023 г. учениците от 12.клас на НПМГ имаха възможност да се срещнат с представители на австрийски университети и да разговарят с тях за възможностите за обучение, предлаганите програми и условията за кандидатстване.