Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Успех на финалния кръг на олимпиадата КИНГС

Достойно представяне на Лилия Дамгалиева, ученик от VIА клас във финалния кръг на олимпиадата КИНГС, която се проведе през месец юни, онлайн и постигна изключителни резултати по математика в своята възрастова група.