Достойно представяне на Лилия Дамгалиева, ученик от VIА клас във финалния кръг на олимпиадата КИНГС, която се проведе през месец юни, онлайн и постигна изключителни резултати по математика в своята възрастова група.

Успех на финалния кръг на олимпиадата КИНГС