Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Работната група на родители, учители, ученици и приятели на НПМГ

На 30.11.2023 се проведе среща на Работната група на родители, учители, ученици и приятели на НПМГ на тема: Медиация и възстановителни практики – два подхода за осмисляне на взаимодействието ни с околните и оползотворяване на различията. В дискусията взеха участие  ученици от 8г клас, родители, учители и приятели на НПМГ. Очаква се продължение с ролеви игри и интерактивни дискусии през м. февруари.