Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ”

2–4 февруари 2024 г., гр. Велико Търново