Ръководен и представен от:  Преслав Дряновски, Антон Глушков, Димитър Тодоров, Михаил Маринов, Иван Грънчаров, Борислав Попов, Мартин Овчаров, Богомил Генов  Учител: Юлиана Тодорова

Организацията се създава в отговор на разрастващия се проблем със замърсяването на околната среда. Вредата, която хората причиняват с неразумно консуматорство, може да се окаже фаталнa за бъдещето на Земята! Надяваме се да редуцираме загубите на природни ресурси, чрез сортиране и рециклиране на отпадъка, който акумулират учениците от НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Целите, които си поставя нашата организация, са следните: 

·                    Популяризиране на проблема със замърсяването в училищната среда 

·                    Осъществяване на контакт с „ЕКОПАК България АД“ за безвъзмездна помощ 

·                    Оборудване с кошчета за рециклиране  

Основната ни задача е да насърчаваме рециклирането и да наложим контрол над разхищението.  

Това е кауза, чието осъществяване засяга не само нас, но и бъдещите поколения и начинът, по който те ще се отнасят към замърсяването. НПМГ е не само учебно заведение, чиито ученици имат множество успехи в природните науки. Училището има опит с организирането на вътрешни мероприятия свързани пряко с околната среда. Тук учениците се научават на дисциплина, култура на мисленето, природосъобразност, креативност и инициативност, създават изкуството дори и от привидните „отпадъци“.

https://www.facebook.com/npmgsofia?__cft__[0]=AZUn8WGTEegggcpCmmQ7sODSHiKzIgk2w6oZITXQF7eTdTfp_WDPmXs6QAhewPN6XQHRRoA5EhreJSGeG6OnArajDQwHUllASPgeoDwlkDdzVJZJDVgUzUfvIA9ubb2D5Dh66jLObHWvxUOKGYx6coSrwZ7r-090MTgoOOVsc6AIdYLQzgltgj-dYrA2C-lYu4neIzSpT6yhxNzgQvGIjrE7hXqhotiQ4bymivvHmQePkf3s1ZwxR2SV0fF_Zw5vKtE&__tn__=-UC%2CP-y-R

Като част от проекта се установи връзка между училището и ЕКОПАК България АД, които ни снабдиха с кошове за разделно събиране на отпадъци в НПМГ, в подкрепа на екологичните и природосъобразните науки. При напълване на кошчетата за разделно събиране, боклукът ще се разделя по изработените от ЕКОПАК препоръки, съобразени със ЗУО (закон за управление на отпадъците), описани в сайта на ЕКОПАК.

Организация „Хайде без боклук!“