Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

В “Деня на розовата фланелка”

В “Деня на розовата фланелка” учениците от НПМГ творчески стимулираха създаване на групови ценности, правила и изграждане на отношения на приемане, взаимно уважение и достойнство. Учениците от гимназиален етап с инициативата на Ученическия съвет и клуб ,,Единство” към БМЧК-София за формиране на общо розово сърце на двора насърчиха подкрепящата среда, а учениците от 6а и 6б клас с изработването по групи на общи рисунки излязоха с послания за изграждане на отношения на приемане и взаимно уважение.