През месец февруари и месец март ученици от дванадесети и единадесети клас (профил математика) се срещнаха с представители на Университета по архитектура, строителство  и геодезия, Факултет по транспортно строителство. Учениците получиха конкретна информация от представители на преподавателския състав на факултета и от представители на Студентския съвет, като се акцентира на теми, свързани с начина на кандидатстване, учебните дисциплини, бъдеща реализация и проекти, студентския живот.

Среща с представители на Университета по архитектура, строителство  и геодезия, Факултет по транспортно строителство