Връзката между училището и фирмите от реалното производство е от значение за формиране на подготовката на учениците за пазара на труда. Представители на най-голямото биотехнологично предприятие в България “Биовет” се срещнаха с наши ученици от 11 и 12 класове (профили “Биология” и “Химия” ) и ги запознаха с дейността и възможностите за реализация в биотехнологичното предприятие

България “Биовет” се срещнаха с наши ученици от 11 и 12 класове