На 29 март 2024 г. в Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ ще се проведе ден на отворените врати.

За бъдещите петокласници

От 14:30 до 15:30 часа в 130 аудитория на Факултета по химия и фармация към СУ „Свети Климент Охридски“, бул. Джеймс Баучър 1, ще се проведе среща на ръководството на НПМГ с учениците от IV клас и техните родители, на която ще се обсъди балообразуването за прием V клас. Ще бъде представен преподавателят по математика.

Учениците от IV клас и техните родители, желаещи да разгледат училището, ще могат да го направят след срещата във ФхФ или на следващия ден, 30 март 2024 г., от 14:30 до 15:30 след приключване на Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас, на което НПМГ ще е домакин.

За бъдещите осмокласници

От 14:30 до 16:00 часа всички желаещи ученици от VII клас и техните родители ще могат да разгледат училището, да се срещнат и да разговарят с преподавателите по профилиращи предмети:

  • кабинети 10, 11 и 12 на първия етаж за паралелките с профилиращи предмети математика и информатика
  • кабинети 20 и 22 на втория етаж за паралелките с профил природни науки – биология
  • кабинети 30 и 32 на третия етаж за паралелката с профил физика и математика
  • кабинети 38 и 39 на третия етаж за паралелката с профил география и математика
  • кабинети 40, 42 и 43 на четвъртия етаж за паралелките с профил природни науки – химия

От 16:00 до 17:00 часа в 130 аудитория на Факултета по химия и фармация към СУ „Свети Климент Охридски“, бул. Джеймс Баучър 1, ще се проведе среща на ръководството на НПМГ с учениците от VII клас и техните родители, на която ще се обсъдят различните паралелки и балообразуването за прием в тях.

Ден на отворените врати в НПМГ