Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“

На 22.04.2024 г. ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“- гр. София бе отбелязан и с лекция. Мероприятието бе организирано със съдействието на Национален институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките (НИГГГ-БАН). В пълната с ученици от IX  и X клас актова зала бяха представени две лекции: «Металите в смартфоните» и «Човекът срещу пластмасата (Победа или поражение)» с лектор доц. д-р Мариан Върбанов от НИГГГ на БАН. Бяха представени проблемите с експлоатацията и международната търговия на някои критични и стратегически метали и щетите, които нанася техния добив върху природата и хората. Във втората лекция в синхрон с мотото на тазгодишния ДЕН НА ЗЕМЯТА – „Планетата срещу пластмасите“, основно място бе посветено на разнородното и добиващия катастрофални измерения натиск на пластмасите върху нашия живот. За съжаление, редица системи като влажните зони, речните системи, дори Световният океан се задъхват под стотиците милиони тонове произведени пластмасови изделия, голяма част от които все още се изхвърлят директно в околната среда. Беше представен и опитът на Европа в борбата срещу нашествието на пластмасите и някои от възможностите и начините за намаляване на негативното въздействие на тези материали и у нас.