Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Лекция на тема “Лантаноидите – редкоземните елементи”

На 13.06.2024 г. в танцовата зала на НПМГ учениците от 11-тите класове, профили химия и биология, присъстваха на лекция на тема “Лантаноидите – редкоземните елементи”. Лектор беше Мартин Недялков – бивш непемегеец и настоящ химик и експериментатор. Мартин увлекателно запозна учениците със свойствата и приложението на редкоземните елементи. Всички бяхме изненадани да научим, че въпреки наименованието им, тези елементи са в телефоните ни, в запалките, в много магнити, в редица специални стъкла и пигменти!

В края Мартин демонстрира и някои от свойствата на съединения на лантаноидите , което предизвика голям интерес у учениците. Учениците и техните учители благодарят на Мартин Недялков за споделеното знание!

Пълна зала с деца за знания
Парите осветени от едната страна
Парите осветени от другата страна
А как изглеждат картите ни за самоличност?
И още много интересни ефекти и приложения
И кой каза НПМГ!