Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Интерактивно представление “Дългуч”

На 12.06.2024 г. със съдействието на родителската общност – пред учениците от VI а и VI б клас, гост – лектори от Форум-театър „Лале“, представиха  постановката „Дългуч“.  Чрез преживяване учениците се докоснаха до различни проявления на “училищния тормоз”.

Актьорите предоставиха възможност за насърчаване на индивидуалната и груповата изява сред учениците.
Учениците участваха като “наблюдатели”  в „ситуации“ на тормоз.
Усетиха собственото си поведение в „ситуации“ на тормоз и поведението на някой друг.
Учениците се доближиха до ролите на тормозещ и жертва през преживяване.