Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Във връзка със записването на учениците в V клас след първи етап на класирането

Уважаеми родители,

Във връзка със записването на учениците в V клас след първи етап на класирането, Ви уведомяваме, че необходимо да представите УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършен начален етап на ОСНОВНО образование (оригинал) и копия от акта за раждане в случай, че ученикът участва в класирането с близнак.

Мястото за записване е залата за танци в сградата на НПМГ  на улица Бигла 52-54 от 8:00 до 18:00 на 28.06. 2024 и на 01.07.2024 г.

Документите, които се попълват на място са:

  1. Заявление от родител
  2. Декларация за обработка на лични данни.
  3. Заявления за ИУЧ и ФУЧ
  4. Декларации за участие в извънкласни занимания