Родителски срещи

Скъпи ученици, уважаеми родители! Ръководството и учителският екип на НПМГ ви уведомяват за провеждането на организационните (първи за уч. 2017/2018г.) родителски срещи по график и кабинети, за които информация ще получите на място в деня на срещите: 05.10.2017г. (четвъртък) –…

Трета поправителна сесия, приравнителни изпити за оформяне на годишна оценка и смяна на втори ЧЕ

УЧЕНИЦИ,  ВАЖНО за ВАС!!! График за оформяне на годишна  оценка на ученици в дневна форма на обучение на учебната 2017 – 2018 година трета поправителна сесия (за уч. 2016/17г.) приравнителни изпити за оформяне на годишна  оценка приравнителни изпити за смяна…

Поздрав за 22 септември – Ден на независимостта

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И РОДИТЕЛИ! Ръководството на НПМГ ви поздравява за празника 22 септември – Ден на независимостта като пожелава на всички здраве, успехи и вдъхновение в съвместната ни дейност за благото на НПМГ!

Седмично разписание за първия срок на 2017/2018 учебна година

Ученици, колеги, родители! Програмата за първия учебен срок на уч. 2017/2018 г. можете да видите [тук] (Обучение – Дневна форма – Седмично разписание). Графикът на учебното време може да видите [тук] (Обучение – Дневна форма – График учебно време).

На вниманието на учениците за общежитие за учебната 2017/2018 година

Учениците трябва да внесат по 200 (двеста) лв. по банкова сметка BG53UNCR96603110641510 до 13.09.2017 г. Настаняването ще започне на 13.09.2017 г. след 14.00 часа. За справки: тел. 0887700651 – Камелия Георгиева За повече информация и да следите за промени може…

График за оформяне на годишна  оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение на учебната 2016 – 2017 година

ВАЖНО!!! График за оформяне на годишна  оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение на учебната 2016 – 2017 година 25.08. , 28.08 – 01.09.2017год. Учебен предмет, по който ще се полага изпит дата/ час / място (каб. в НПМГ)…

На вниманието на родителите на 8 клас

На 28.03.2017 от 18:30 часа в актовата зала на НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ ще се проведе семинар за родителите на учениците от осмите класове. Темите за обсъждане са свързани с превенция на проблеми при юношеството – поведенчески девиации, злоупотреба с…