График за провеждане на приравнителни изпити за промяна на втори чужд език през септемврийската сесия на ученици от X и XI клас.

График за провеждане на приравнителни изпити за промяна на втори чужд език през септемврийската сесия на ученици от X и XI клас.

Във връзка с настаняването на общежитие

Във връзка с настаняването на общежитие. До 15.09.18г. трябва да бъде преведена сумата от 200 лв. по сметка: СУ “Ген. Владимир Стойчев“ Адрес: София, бул.“Асен Йорданов“№ 2 МОЛ: Васил Вутев-директор ИН: 000673114 Банка: Уникредит Булбанк IBAN: BG 53 UNCR 96603110641510…

График за провеждане на изпитите за определяне на годишни оценки за завършване на клас на ученици в самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на изпитите за определяне на годишни оценки за завършване на клас на ученици в самостоятелна форма на обучение

Важно съобщение: График за изпитите за оформяне на срочна/годишна оценка и за поправителни изпити на ученици от VIII до XII клас през сесия юли

График на изпитите за оформяне на срочна/годишна оценка, съгласно заповед № 959/28.06.2018 г. на директора на НПМГ. Клас Предмет Дата Час XВ български език и литература 10.07. 9:00 XВ български език и литература 10.07. 10:00 XВ английски език 12.07. 9:00…

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 1. Във връзка с тържественото закриване на учебната 2017/2018 година – връчване на медали на отличниците от деветите класове и награди на изявени ученици с призови места на олимпиадите през учебната 2017/2018 година, на 29.06.2018 г., петък, учебните…